Ring oss på 0707 - 717 717

Det är alltid lika spännande när miljöberäkningen för föregående år kommer in, att faktiskt se i siffror hur mycket vi på RM Kranar medverkat till att minska växthusgasutsläppen. Tack Energifabriken för ett gott samarbete.

Vi på RM Kranar känner ett stort engagemang för verksamhetens miljöpåverkan och för att ta reda på och visa exakt hur stor är företagets miljöpåverkan anlitade vi Energifabriken för att göra en miljöberäkning och titta på vår utsläppsberäkning utifrån ett helt års bränsleförbrukning.

En miljöberäkning är en metod för att bedöma och kvantifiera miljöpåverkan av en produkt, process eller tjänst. Det är ett verktyg som används för att mäta och utvärdera olika miljöaspekter, inklusive koldioxidutsläpp, energiförbrukning, vattenanvändning och avfallshantering. Genom att analysera dessa faktorer får företag och organisationer en helhetsbild av hur deras verksamhet påverkar miljön.

Genom att kvantifiera och analysera våra miljöaspekter kan vi identifiera möjligheter till förbättringar och fatta informerade beslut för att minska vår negativa påverkan på miljön.

Det är också viktigt att genom en noggrann och tillförlitlig miljöberäkning kunna kommunicera vår miljöprestanda till våra kunder. Detta för att kunna ge våra kunder möjlighet att göra välgrundade val baserade på miljöhänsyn. Genom att vara transparenta med vår miljöpåverkan vill vi visa att vi tar ansvar för våra handlingar och strävar efter att minska företagets påverkan på miljön.

Vi är bäst i branschen

En branschvinnare är ett företag som har överträffat den egna branschens utveckling i såväl omsättning som resultat. Företaget måste även visa upp ett positivt resultat. Snittet räknas fram en gång per år och baseras på samtliga företag inom den aktuella branschen. I snitt är det endast 11,7 % av Sveriges aktiebolag som tilldelas utmärkelsen och...
Continue Reading
miljöberäkning

Miljöberäkningen för 2023 har kommit

Det är alltid lika spännande när miljöberäkningen för föregående år kommer in, att faktiskt se i siffror hur mycket vi på RM Kranar medverkat till att minska växthusgasutsläppen. Tack Energifabriken för ett gott samarbete. Vi på RM Kranar känner ett stort engagemang för verksamhetens miljöpåverkan och för att ta reda på och visa exakt hur...
Continue Reading
miljöberäkning

RM Kranars Miljöberäkning

Vi på RM Kranar känner ett stort engagemang för verksamhetens miljöpåverkan och för att ta reda på och visa exakt hur stor är företagets miljöpåverkan anlitade vi Energifabriken för att göra en miljöberäkning och titta på vår utsläppsberäkning utifrån ett helt års bränsleförbrukning. En miljöberäkning är en metod för att bedöma och kvantifiera miljöpåverkan av...
Continue Reading

Under åren 2021 till 2022 investerade RM Kranar 35 milj i nya miljövänliga fordon

RM Kranar har under 2022 investerat 35 miljoner i nya och miljövänliga fordon för att uppfylla den växande efterfrågan på tunga och höga lyft samt för att anpassa sig till miljözoner i Malmö stad.
Continue Reading

RM Kranar har ökat sin personalstyrka

RM Kranar har utvecklats med en rasande fart de senaste åren och vi är glada att kunna berätta att idag har vi ökat vår personalstyrka till 14 anställda.
Continue Reading
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR