Ring oss på 0707 - 717 717
miljöberäkning

RM Kranars Miljöberäkning

Vi på RM Kranar känner ett stort engagemang för verksamhetens miljöpåverkan och för att ta reda på och visa exakt hur stor är företagets miljöpåverkan anlitade vi Energifabriken för att göra en miljöberäkning och titta på vår utsläppsberäkning utifrån ett helt års bränsleförbrukning.

En miljöberäkning är en metod för att bedöma och kvantifiera miljöpåverkan av en produkt, process eller tjänst. Det är ett verktyg som används för att mäta och utvärdera olika miljöaspekter, inklusive koldioxidutsläpp, energiförbrukning, vattenanvändning och avfallshantering. Genom att analysera dessa faktorer får företag och organisationer en helhetsbild av hur deras verksamhet påverkar miljön.

Genom att kvantifiera och analysera våra miljöaspekter kan vi identifiera möjligheter till förbättringar och fatta informerade beslut för att minska vår negativa påverkan på miljön.

Det är också viktigt att genom en noggrann och tillförlitlig miljöberäkning kunna kommunicera vår miljöprestanda till våra kunder. Detta för att kunna ge våra kunder möjlighet att göra välgrundade val baserade på miljöhänsyn. Genom att vara transparenta med vår miljöpåverkan vill vi visa att vi tar ansvar för våra handlingar och strävar efter att minska företagets påverkan på miljön.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR